Oppervlaktewaterkwaliteit op recreatieplekken


Water in de stad kan er schoon uitzien, maar tegelijk besmet zijn met ziektekiemen. Door incidentele vervuiling met ongezuiverd rioolwater, met dierlijke ontlasting of vanwege blauwalgenbloei is contact met dit water ongezond. De actuele waterkwaliteit is op onderstaande kaart opgenomen met behulp van vier kleuren: oranje, rood, grijs en lichtblauw.

De kleur oranje betekent:

De hoeveelheid fecale (poep-) bacterien en blauwalg die is gemeten is lager dan de norm voor zwemwater en de richtlijn evenementenwaterkwaliteit. Recreeren in en op het water vindt plaats op eigen risico. Let op: Dit is geen zwemwater.


De kleur rood betekent:

De hoeveelheid fecale (poep-) bacterien en blauwalg die wordt gemeten is hoger dan de norm voor zwemwater en de richtlijn evenementenwaterkwaliteit. Recreeren in en op het water wordt voor iedereen afgeraden. Negatief advies: Dit is geen zwemwater.


De kleur grijs betekent:

Geen actuele metingen beschikbaar op de meetlocaties over de hygienische waterkwaliteit. Negatief advies: Dit is geen zwemwater.


De kleur lichtblauw betekent:

Overig oppervlaktewater zonder monitoring van hygienische waterkwaliteit Negatief advies: Dit is geen zwemwater.-->


De gemeente faciliteert op een aantal plaatsen het gebruik van oppervlaktewater buiten de officieel aangewezen zwemwaterlocaties voor waterrecreatie en evenementen zoals de City Swim. Op deze plaatsen heeft het oppervlaktewater een groot deel van de tijd een goede hygienische waterkwaliteit. Na grote regenbuien komt het echter voor dat het rioolwater dat via de overstorten is geloosd, zorgt voor een slechte hygienische waterkwaliteit. Daarnaast komt het voor dat aan het eind van warme, droge zomers blauwalg optreedt. Na een riooloverstorting en/of bij aanwezigheid van blauwalg is het oppervlaktewater niet geschikt voor recreatie. Breda monitort in het recreatieseizoen de waterkwaliteit op een aantal plaatsen, waardoor voor die plaatsen een actueel beeld beschikbaar is van de hygienische waterkwaliteit.